1. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 08.11.2022   

 2. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 17.11.2022

3. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 24.11.2022 

4. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 05.122022 

5. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 17.12.2022       

6. ) LB Junghennen LSL + LB gemischt 18. Wochen am 09.01.2023    

7.) LB Junghennen braun 18. Wochen am 19.01.2023   

8. ) LB Junghennen LSL + LB gemischt 18. Wochen am 02.02.2023