1. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 12.05.2022   

2. ) LSL Junghennen weiß 18. Wochen am 12.05.2022  

3. ) Grünleger, Sperber, Marans, Schwarze, 18. Wochen am 20.05.2022 

 4.) LB Junghennen braun 18. Wochen am 23.05.2022

6. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 02.06.2022 

7. ) LB BIO Junghennen braun 18. Wochen am 13.06.2022   

8. ) LB und LSL gemischte Aufzucht 18. Wochen am 13.06.2022

9. ) LB Junghennen braun 18. Wochen am 20.06.2022